Objevte krásy Belgie – Letenky Brusel

Objevte krásy Belgie - Letenky Brusel
Wylderice / Pixabay

Hlavní město Belgie, Brusel, směšuje v podivuhodném poměru bohatou historickou tradici s rychlým novodobým rozvojem, gotickou architekturu s administrativními kolosy ze skla a kovu, rozlehlé plochy zeleně, na kterých zasedají jeho obyvatelé k piknikům, s řetězci dopravních komunikací zahlcených hektickým provozem.

Brusel je sídlem jak mezinárodní organizace NATO, tak belgického monarchy; městem upjatých úředníků i hudebníků předvádějících volně na ulici své umění.

Osada v bažinách
U zrodu dnes kosmopolitního a živoucího Bruselu stálo malé osídlení Bruocsella, založené v 7. století.Osadou v bažinách, jak zní doslovný překlad, však neměl zůstat dlouho.
Status významného obchodního centra, který získal Brusel již v raném středověku, nebývale upevnil postavení kupců v místní společnosti. A byla to právě sílící moc, co vedla zámožné bruselské obchodníky k ozbrojeným střetům se šlechtou, hojným především v době stoleté války. V podobném duchu se odvíjely i další dějiny Bruselu.

Téměř až do doby vzniku dnešního federativního uspořádání Belgie (2. polovina 20. století) zmítaly městem války náboženské i mocenské. Slibný rozvoj obchodu s kořeny ve středověku však nebyl přeťat nikdy. Brusel proslavilo především výnosné broušení diamantů, krajkářství a tkaní hedvábí, neméně známé jsou výtečné čokoládové pralinky a chutné pivo.

Hlavní město Evropy
V dnešním Bruselu žije téměř 1 milión obyvatel rozmanitých národností, ras a vyznání. Mezi četnými komunitami vynikají zejména přistěhovalci z Maroka a Konga, které bylo do počátku 60. let dvacátého století belgickou kolonií. Díky nabídce pracovních míst, poskytovanou institucemi jako Evropský parlament, se Brusel stal domovem příslušníků všech členských zemí EU, České republiky nevyjímaje.

Kromě zmíněného Evropského parlamentu zde stojí i budovy dvou hlavních evropských institucí. Ne neprávem je tedy hlavní město Belgie též „hlavním městem Evropy“, přestože polohu v jejím srdci si nárokovat nemůže. Ač o Bruselu mluví belgická ústava jako o městě dvojjazyčném s oficiálními jazyky francouzštinou a nizozemštinou, dalším jazykům se neuzavírá. Angličtinou tu nic nezkazíte.

Když si staré s novým rozumí
Brusel je krásným dokladem toho, že architektury, které dělí staletí, spolu nemusí nutně soupeřit, naopak mohou vytvořit celek lahodící oku. Nedaleko místa, kde se vypíná majestátní katedrála sv. Gudulu (mimochodem, protějšek našeho chrámu sv. Víta), je architektonicky tradiční ráz ulic obohacen o ladné prosklené budovy, kterým nelze vytýkat ani rušivý náboj, ani nápadnost. S trochou obrazotvornosti fungují jako zrcadla odrážející siluety půvabných secesních staveb.

Futuristicky pojatá kašna umístěná ve středu náměstí obklopeného o desítky dekád staršími chloubami tehdejší architektury, nevšední plastiky zdobící ulice tvořené semknutými řadami líbivých cihlových domků. Brusel dýchá harmonií starého s novým a tradičního s průkopnickým.

Potrpí si na zeleň
Milovníci odpočinku v sepjetí s přírodou mají v Bruselu z čeho vybírat. Zahrady protkané pískem vysypanými chodníčky září šťavnatou zelení a nabízejí pohled na dokonale upravené záhony květin a pečlivě udržované okrasné dřeviny, jejichž koruny se zrcadlí v hladině jezírek, zatímco rozlehlé parky vyznávají přirozený růst – některé jejich úseky jsou k nepoznání člověkem nedotčené od přírody.

Okázalé zahrady, divoké parky i všudypřítomné stromky lemujících ulice dávají znát, že se Bruselané zdaleka nesnaží vypudit přírodu za hranice města. Výjimkou patrně není ani belgická královská rodina obývající nízký Palais Royal, před nímž se rozkládá skvostná zahrada. Ta je však veřejnosti zapovězena. Uniformované postavy, které ji střeží, vstupné nevybírají.

Zdobnost, která neškodí
Turista, jenž navštíví Brusel, ale nezavítá do jeho historického centra, bude ochuzen o jedinečnou atmosféru křivolakých uliček prosycených vůní vývaru ze škeblí, o potěšení naslouchat živé hudbě, kterou produkují vždy dobře naladění umělci přímo na ulici, a především o okouzlení, které se dostaví, vystoupíte-li z úzké uličky na rozlehlé náměstí Grand-Place, jehož dominantou je radnice s 96 m vysokou věží, jedna z nejpůsobivějších gotických staveb světa.

Kloužete-li pohledem po stavbách lemujících náměstí, nenaleznete jediné slabé místo. Bohatě zdobené cechovní domy v různých stylech dýchají stále středověkou prosperitou a strhávají na sebe pozornost přepychem. Obdiv je tu opravdu namístě.

Z Grand-Place se pravoúhle rozbíhají lomené uličky plné obchůdků se suvenýry a cukrárnami, před jejichž výlohami s umnými krajkami a čokoládovými pralinkami se bezděčně zastaví nejeden turista.

Historické jádro skrývá nejen slavnou dvojici Manneken Pis (Čurající chlapeček) a Janneke Pis (Čurající holčička), ale není vzácností tu spatřit ani malíře Vincenta van Gogha, a to dokonce dvakrát. Když se pak jedna z jeho soch postaví a poklepe vám na rameno, dostoupí váš obdiv k nápaditosti Bruselanů vrcholu.

Bruslíme díky nim
Dojem spřízněnosti s českým slovem „bruslit“ nebo „bruslení“, který jméno města evokuje, není mylný. Boty s noži přinesli do Čech vyslanci krále Jiřího z Poděbrad právě z Bruselu. Pražany natolik okouzlily, že se zamrzlá Vltava začala zanedlouho hemžit prvními bruslaři.

Belgie má ostatně vzácnou schopnost obohacovat slovník jiných jazyků. Jeden nepříliš lichotivý se ujal v Čechách během třicetileté války, kdy sem přitáhli živelní žoldnéři z Flander. Ačkoli neměli příležitost vyznamenat se v boji, Češi postavili jejich hýřivosti pomník v podobě slova „flámovat“. Jedna z dalších tváří regionu, jemuž vévodí úchvatný Brusel.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.