Letenky levně

Tato forma letenky velice rychle nahradila klasické papírové letenky ( téměř o 100% za 10 let) a pro IATA (Mezinárodní asociace letecké dopravy) se elektronické letenky stalyzávaznými k poslednímu dni letošního května. Končí tak proces přechodu od papíru na elektronické kódy, který IATA odstartovala před deseti lety. Důvodem konce papírových letenek je především úspora nákladů a jednodušší odbavení cestujících.

Rezervace místa prostřednictvím elektronické letenky existuje vlastně pouze jako digitální záznam v počítači letecké společnosti. Zákazníci si obvykle vytisknou jeho kopii, na kterém jsou všechny důležité údaje jako číslo rezervace a číslo letenky.

Odbavení probíhá tak, že zákazník ukáže potvrzení o rezervaci nebo sdělí rezervační kód. Na některých letištích toto ani není nutné, rezervace je potvrzena pouze na základě osobní identifikace. Ostatní formality zůstávají stejné jako v případě klasické papírové letenky. Je ovšem důležité, že elektronické letenky nejsou náhradou za palubní vstupenky, které musí být vydány na konci odbavovacího procesu.

A proč jsou elektronické letenky tak oblíbené? Umožňují totiž některé služby navíc, jako kupříkladu online přístup ke svým rezervačním údajům, kde je možné provádět změny letových planů (pokud to letecká společnost umožňuje). Palubní vstupenky je navíc možné tisknout na více místech, na příklad na letištnícj stáncích. Snáze se vystavují a hlavně doručují: dají se poslat e-mailem a vytisknout i na nejobyčejnější tiskárně jako jednoduchý text. A vlastně i bez něj se dá obejít, pouhým zapamatováním si příslušného identifikátoru (čísla rezervace, resp. letenky). V zásadě je ale bezpečnější lístek si pro všechny případy vytisknout, klidně I několikrát, abyste předešli případné ztrátě. Dalším plusem je, že některé letecké společnosti dokonce umožňují elektronické odbavení ještě před otevřením letiště.